SCROLL DOWN

来访路线

 • 京畿安山市檀园区东山路27番路42-7号

 • Lot CN07A, Phu Ha Idustrial Park, Ha Thach Commune, Phu Tho Town, Phu Tho Province Viet Nam.

 • 总机

  +82 031-8040-0000
 • 传真

  +82 031-315-7249
 • E– Mail

  webmaster@innochips.co.kr

BUS

 • 一般 101, 11, 52, 66번
 • 座席 1, 320, 707번
大众交通说明 (从安山站1号出口出来后在对面的公交车站乘坐公交车 -> (一般 101, 11, 52, 66路 座席 1, 320, 707路) 在“三日制药站”下车后过人行横道, 步行5分钟即可到达。